WHAT'S NEW?
Loading...

Trở ngại kinh tế không làm chùn bước doanh nhân Việt - Lao độngTrở ngại kinh tế không làm chùn bước doanh nhân Việt
Cảng biển Hải Phòng Theo khảo sát mới đây của Regus, 89% các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam sẽ vẫn theo đuổi con đường kinh doanh bất chấp mọi khó khăn và thiếu chính sách hỗ trợ từ nhà nước.
Khảo sát cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam - thành phần quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - vẫn thể hiện bản lĩnh và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, cho dù một số doanh nghiệp đã và đang rơi vào tình trạng buộc phải cắt giảm nhân sự, co cụm quy mô hoạt động. Tuy nhiên, 89% doanh nhân Việt Nam cho biết nếu được làm lại, họ vẫn sẽ theo nghiệp kinh doanh. Trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ này tăng đến 85%.
Nghiên cứu mới nhất của Regus được thực hiện trên 26.000 nhà quản lý và doanh nhân ở 90 quốc gia, một lần nữa khẳng định các doanh nhân Việt Nam coi tình hình kinh tế hiện nay (92%) là rào cản lớn nhất để thiết lập một doanh nghiệp. Tiếp đến là các thủ tục hành chính (83%) và sự chiếm lĩnh thị trường của các tập đoàn lớn (77%). Hơn một nửa số doanh nhân Việt Nam cũng đề cập đến một trở ngại nghiêm trọng là khả năng tiếp cận nguồn vốn và các gói hỗ trợ của chính phủ.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là “động cơ” của tăng trưởng kinh tế khi chiếm đến 99% tổng số các doanh nghiệp và 40-50% GDP. Trên thế giới, 50% lượng việc làm đến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, họ chỉ thu hút một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng đầu tư tại các nước thuộc khối G20.
Thiếu tiếp cận nguồn vốn 76% 58%
Thủ tục hành chính 74% 83%
Thiếu hỗ trợ từ chính phủ 61% 50%
Tình trạng kinh tế 55% 92%
Theo Regus