WHAT'S NEW?
Loading...

Vàng trang sức: Doanh nghiệp cạnh tranh "bung" hàng độc


Ngày càng nhiều hơn doanh nghiệp tham gia vào thị trường vàng trang sức, theo đó áp lực cạnh tranh từ giá bán, các chương trình ưu đãi, sự độc đáo của sản phẩm tăng mạnh.